Bildnings- och välfärdsnämndens mötestidtabell hösten 2017:


Nämnden sammanträder på följande onsdagar kl. 18.00:

30.8
20.9
25.10
29.11
14.12

Om verksamheten förutsätter ändringar kan extra möten hållas eller ändring av ovan nämnda datum ske.

Mötesprotokollen framläggs den tionde dagen efter mötet. Före framläggandet bör protokollen vara justerade och undertecknade.


Senast ändrad: 27.06.2017