Bildnings- och välfärdsnämndens mötestidtabell våren 2018

Under första halvåret 2018 sammanträder bildnings- och välfärdsnämnden på följande onsdagar klockan 18.00:

31.1
7.3
4.4
2.5
6.6

Om verksamheten förutsätter ändringar, kan extra möten hållas eller ändring av ovannämnda datum ske.

De justerade mötesprotokollen framläggs den tionde dagen efter mötet.

Senast ändrad: 08.12.2017