Ingå medborgarinstitut (MBI)

Människan lär sig genom hela livet. Daghem, skola, vidareutbildning och yrkesutbildning ger kompetens. Men det finns alltid nya kunskapsområden att fylla på och komplettera.

Du kanske vill fräscha upp dina språkkunskaper, använda dina händer till att väva eller dreja. Eller varför inte sjunga och musicera?

Allt detta är för en låg avgift möjligt inom MBI.

Också barn och unga kan öva upp sin kreativitet i Bildkonstskolan och i olika musikgrupper. MBI finns till för olika åldersgrupper! Här bildkonstskolans kurser.

Läsåret 2017-2018 kursprogram hittar du i Hellewi.
Broschyren dyker upp i postlådan i slutet av juli. Delas ut med gratistidningen Etelä-Uusimaa. Observera, att programmet kan finnas bland reklambladen!

Anmälan via nätet: HelleWi.

Följ också Ingå medborgarinstitut på Facebook


bildkonstskolan

Senast ändrad: 17.11.2017