Ingå medborgarinstitut: Enkät 2017

MBI

Hej, vill du påverka kursutbudet i Ingå medborgarinstitut?

Vi vill ha din åsikt om ditt institut. Fyll i enkäten och ge feedback om nuvarande kurser, nya kurser, etc. Allt kan vi inte förverkliga men din åsikt är viktig!

Du kan svara fram till den 16 april 2017.

Svaren behandlas konfidentiellt och används endast av kommunen.


*) Obligatoriska fält

1. Ålder: *
2. I vilket område bor du? *
3. Har du deltagit i medborgarinstitutets verksamhet det senaste året? *

Varför inte?
4. Vilka kurser går du, eller din familjemedlem, på?
5. Varifrån har du fått info om kurserna? *
6. Hur har du anmält dig?
7. Har anmälningen fungerat smidigt?

Varför inte?
8. Kursavgifterna är: *
9. Har du varit nöjd med kursens/kursernas innehåll?

Varför inte?
10. Har du varit nöjd med läraren?

Varför inte?
11. Har du varit nöjd med utrymmena?

Varför inte?
12. Kursens tidpunkt? *
13. Förslag till nya kurser?
14. Får du tillräckligt med information? *

Vilka kanaler skulle fungera bäst?
15. Övriga kommentarer?


Senast ändrad: 03.03.2017