Kamratförbundet

Kamratförbundet är en elevförening som alla som betalat en kursavgift automatiskt hör till.
Kamratförbundet ordnar institutets julfest och Luciafest.
Kamratförbundet är tvåspråkigt och ordförande för Kamratförbundet är Marcus Grönholm.


Senast ändrad: 07.07.2016