Kursavgifter

• Alla kursers avgifter debiteras med faktura skilt för höst- och vårterminen, fastän anmälningen gäller för hela läsåret. Fakturan skickas hem till kursbetalaren.

• Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift.

• Eleverna betalar själva sina böcker, annat kursmaterial och egna verktyg.

• Betalda kursavgifter återbetalas inte.

• Kursavgifterna anges i samband med kurserna.

• Avgifterna för special- och kortkurser varierar.

• Pensionärer, arbetslösa och studerande betalar en avgift på 25 €/termin/kurs. Intyg visas för läraren genast vid kursstarten. Om inte intyg uppvisats debiteras normal kursavgift. Rabatterna gäller inte special- eller kortkurser.

• Observera, att man inte kan betala med motions- eller kultursedlar på institutet.

  • Observera, att kursavgiften inte omfattar materialkostnader,  avgifter för stepbräden.

Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften för bildkonstskolan inkluderar materialkostnader.


Försäkringar

Studerande över 20 år är inte försäkrade från institutets sida.

Studieintyg

Studieintyg ges på begäran efter avslutad kurs. Detta förutsätter regelbunden närvaro (75 %).

Antal elever i studiegrupperna

Antalet elever i samtliga studiegrupper bör vara minst sju. Kursledaren fastslår maximiantalet per kurs. Om minimiantalet elever (7) inte uppnås tre gånger i följd upphör kursen.

Kursspråk

De kurser som är beskrivna på båda språken undervisas likaså på båda språken. I de kurser som är beskrivna bara på ena språket sker undervisning bara på detta språk.


Senast ändrad: 06.07.2017