Övrig utbildning

Skolorna i Ingå erbjuder undervisning för elever i klasserna 1-6. Därefter fortsätter eleverna sin skolgång i klasserna 7-9 i Virkby. De svenskspråkiga Ingåeleverna fortsätter sin skolgång i Källhagens skola och de finskspråkiga eleverna fortsätter i Järnefeltin koulu..

Via menyn till vänster hittas länkar till andra skolor och läroinrättningar i regionen.

Se även

Lärkkulla Community
Västra Nylands folkhögskola
Senast ändrad: 07.09.2015