Ansökan om småbarnspedagogik

Efter att föräldraledigheten är slut har familjen rätt att ansöka om småbarnspedagogik för sitt barn. I Ingå finns tre kommunala daghem och både kommunala och privata familjedagvårdare.

Den allmänna ansökningstiden är i februari, men du kan ansöka om småbarnspedagogikplats åt ditt barn när som helst under året, till exempel om din arbetssituation förändras. Kommunen informerar om den allmänna ansökningstiden på kommunens webbplats och anslagstavla.

Ansökan om småbarnspedagogik görs elektroniskt senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogikplatsen. Om det är omöjligt att förutsäga när behovet kommer att uppstå, till exempel på grund av föräldrarnas arbetssituation, studier eller utbildning, ska ansökan om småbarnspedagogik göras så snart som möjligt. Ansökan måste ändå vara gjord senast två veckor innan barnet behöver platsen. Se också privat dagvård.


Instruktion för ifyllande av elektronisk ansökan om småbarnspedagogik och förskola

Webbläsarstöd för Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera och Safari.

Man loggar in till den elektroniska ansökan med vårdnadshavares nätbankskoder. Länk till ansökningarna i högra balken.

Ifall man får ett felmeddelande när ansökan sänds ska man meddela om det per e-post till dagvard@inga.fi.  När ansökan har sänts kan den inte mera korrigeras. Om man upptäcker att det finns felaktigheter i ansökan eller vill ta tillbaka ansökan ska man ta kontakt med småbarnspedagogiska kansliet.

Grunduppgifter om barnet:

 • Skriv i ansökan barnets alla förnamn.

 • Adress: Barnets adress när småbarnspedagogiken börjar (eventuell blivande adress). Välj rätta alternativ i punkt "Boende" och "Hemkommun".

Uppgifter om vårdnadshavare:

Programmet anger ägaren till nätbankskoder som vårdnadshavare.

 • Uppgifter om vårdnadshavaren: gärna samma vårdnadshavare för alla barn i familjen som söker småbarnspedagogik.

 • Hemtelefon = Nummer där vårdnadshavare kan nås under dagen. Obligatorisk information!

 • Arbets-/Studieuppgifter och tider: Välj tiden som motsvarar vårdnadshavarens arbetstid. Om arbetstiden är regelbunden, ange klockslag i form hh:mm – hh:mm (t.ex. 08.00 – 16.00).

 • Arbetsplats / Studieplats och dess adress anges i Tilläggsuppgifter.

 • Godkännande av högsta avgift: Välj detta alternativ om ni godkänner den högsta avgiftsklassen. Ifall ni vill att vårdavgiften baseras på era inkomster ska ni skicka in inkomstutredning senast två veckor efter att ert barn börjat småbarnspedagogiken. Ytterligare uppgifter om avgifter för småbarnspedagogik finns här.

Uppgifter om maka/make/sambo som är bosatt på samma adress:

 • Arbetstid: Välj tiden som motsvarar maka/makes arbetstid. Om arbetstiden är regelbunden, ange klockslag i form hh:mm – hh:mm (t.ex. 08.00 – 16.00).

 • I Tilläggsuppgifter ska man ange arbetsplats och dess adress.

Uppgifter om familjens övriga barn som inte har fyllt 18 år:

Lägg till familjens övriga barn under 18 år som påverkar vårdavgiften. Om man vill använda sig av avgiftskalkylator ska uppgifterna om övriga familjemedlemmar vara öppna innan kalkylen görs. En skild ansökan ska göras för varje barn som man ansöker dagvårdsplats för! Kryssa i punkt "Kommunal dagvård" ifall Ni redan har barn i kommunal dagvård.

Vårdplats:

 • Nuvarande vårdplats: Om punkten lämnas tom tolkas detta så att barnet vårdas hemma. Ange i punkt 8 (Övriga uppgifter) om barnet tidigare har varit i kommunal dagvård; ange tiden.

 • Verksamhetsform: Välj 1-2 verksamhetsformer som syns på menyn så att nummer ett är det främsta alternativet.

 • Vårdform: Vårdformerna är under 20h/vecka, 20-35h/vecka eller över 35h/vecka

 • Daghem: Välj de lämpliga daghemmen så att det första alternativet är det mest intressanta. Ifall barnet behöver kvälls-, natt-, lördags- eller söndagsvård ska man välja Dal daghem. Läs mer om skiftesvård.

 • Familjedagvård: I punkten 8. Övriga uppgifter kan antecknas önskad familjedagvårdare.

 • Fyll i noggrant eventuellt behov av skiftesvård, ifall Ni svarat "Ja". I punkten "Tilläggsuppgifter" kan Ni ännu ge närmare uppgifter.

 • Tillgång till egen bil: Kryssa för om ni har / inte har möjlighet att transportera barnet till vårdstället.

 • Önskat startdatum av vården: datumet när man vill att vården ska börja. Datum anges i form dd.mm.åååå (t.ex. 01.02.2012).

 • Vårdtiderna anges i form hh:mm – hh:mm (t.ex. 08.00 – 16.00). Ifall det dagliga vårdbehovet varierar ska man ange tiderna i punkt 7 (Övriga uppgifter).

Barnets hälsotillstånd:

Barnets hälsotillstånd, allergier mm.: Här anger man barnets behov av stöd (eller ange det i punkt 8 Övriga uppgifter). Eventuella skriftliga expertutlåtanden skickas till småbarnspedagogiska kansliet på kommungården, Strandvägen 2, 10210 Ingå.

Övriga uppgifter:

Tilläggsinformation: Här kan man skriva om barnet fritt formulerad information som anses vara viktig för den småbarnspedagogiska personalen att veta, t.ex. om barnets hälsotillstånd, allergier, behov av stöd mm.

Här anger man också: adressen till mamma/pappa om de bor på en annan adress än barnet, om man plötsligt får arbete eller studieplats, nuvarande adress till sådana som kommer att flytta till kommunen, skiftesvårdens tider, behov av natt- och veckoslutsvård, sällskapsdjur i familjen m.m.

När ni önskar att vårdavgiften baseras på era inkomster ska ni skicka in inkomstutredningen med bilagor före det datum som anges i beslut om dagvårdsplats till småbarnspedagogiska kansliet på kommungården, Strandvägen 2, 10210 Ingå.

Kontaktuppgifter för ytterligare information hittas under Småbarnspedagogiska kansliets kontaktuppgifter.

Skriv ut eller kopiera en egen kopia på ansökan som sänds!


Senast ändrad: 30.01.2018