Ansökan om småbarnspedagogik

Efter att föräldraledigheten är slut har familjen rätt att ansöka om dagvård för sitt barn. I Ingå finns tre kommunala daghem och både kommunala och privata familjedagvårdare.

Den allmänna ansökningstiden är i februari, men du kan ansöka om dagvårdsplats åt ditt barn när som helst under året, till exempel om din arbetssituation förändras. Kommunen informerar om den allmänna ansökningstiden på kommunens webbplats och anslagstavla.

På sommaren (22.6.-8.8.2017) kan man endast ansöka om dagvård på pappersblankett!

Ansökan om dagvård ska lämnas in till dagvårdskansliet senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om det är omöjligt att förutsäga när behovet kommer att uppstå, till exempel på grund av föräldrarnas arbetssituation, studier eller utbildning, ska ansökan om dagvårdsplats göras så snart som möjligt. Ansökan måste ändå vara inlämnad senast två veckor innan barnet behöver vårdplatsen. Se också privat dagvård.


Senast ändrad: 26.06.2017