Avgifter för småbarnspedagogik

I Ingå kan barnfamiljerna välja mellan följande dagvårdstider och -avgifter:

  • För småbarnspedagogik högst 20 timmar i veckan tas ut 60 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

  • För småbarnspedagogik över 20 timmar och under 25 timmar i veckan tas ut 70 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

  • För småbarnspedagogik över 25 timmar och under 35 timmar i veckan tas ut 80 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

  • För småbarnspedagogik på heltid i minst 35 timmar i veckan tas ut en avgift på 100 %.

Månadsavgiften faktureras i efterskott i mitten av följande månad och fakturan förfaller till betalning i början av därpå följande månad. Då en familj samtidigt har två eller flera barn i dagvård ges syskonrabatt.

Dagvårdsavgifterna beräknas utifrån familjens sammanlagda inkomster och familjens storlek. I pdf-filen nedan finns detaljerad information om detta. Om du önskar få en nedsatt dagvårdsavgift för ditt barn ska du fylla i ansökan om detta och bifoga de bilagor som behövs (t.ex. löneintyg). Om din familj inte har rätt till sänkt dagvårdsavgift behöver du inte fylla i ansökan. Då betalar du automatiskt den högsta avgiften för den avtalade dagvårdstiden.

Om ditt barn börjat i dagvården under augusti månad är juli månad påföljande år avgiftsfri.

Detaljerad information finns i bilagan:

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.1.2018 (pdf) (371.2 KB)Senast ändrad: 14.02.2018