Avtal för småbarnspedagogik

Varje barn som går i dagvård har ett dagvårdsavtal. Ur avtalet framgår dagvårdstiderna, till exempel om barnet är i hel- eller halvdagsvård. Dagvårdsavgifterna granskas i april utgående från dagvårdsavtalet. Du behöver inte ansöka om dagvårdsplats för ditt barn på nytt varje år, men du ska årligen lämna in dagvårdsavtalet med uppdaterade uppgifter. Om behovet av dagvård ändras under verksamhetsåret kan ändringar lämnas in till dagvårdskansliet när som helst.

Ändringar i dagvårdsavtalet är alltid i kraft minst tre månader åt gången. Studier eller arbete är däremot giltiga orsaker till att bryta mot denna regel. Ändringar bör göras senast 14 dagar innan du önskar att det nya avtalet ska komma ikraft. Nya dagvårdsavtal träder alltid i kraft från ett månadsskifte.


Senast ändrad: 01.09.2017