Dal daghem

Dal daghem ligger på promenadavstånd från den finska skolan Merituulen koulu i kommundelen Dal. Daghemmet är tvåspråkigt och erbjuder dagvård åt barn i åldern 1-5 år. Dal daghem är Ingås nyaste daghem. Daghemmets öppettider är 6.30-17.30. I specialfall kan dagvård dygnet runt, men detta kräver särskild ansökan och utredning av dagvårdsbehovet (arbete, studier).

Skiftesvård


Dal daghem

Senast ändrad: 13.12.2017