eAsiointi

För att bättre kunna förutse behovet av resurser och för att göra det administrativa arbetet smidigare kommer Ingå kommuns dagvårdsplatser att börja använda elektronisk anmälan av vårdtider från och med 1.8.2017.

På sidan för ingå kommuns elektroniska tjänster för småbarnspedagogik ska alla barns vårdtider meddelas. Du loggar in med dina bankkoder.

Anmälan om vårdtider ska göras senast på måndag kl 12 veckan innan, men går att göra flera månader i förväg. Vi önskar att anmälan om vårdtider görs så långt på förhand som möjligt. Alla barns vårdtider ska anmälas, även de som har regelbundna tider (det går att kopiera veckor så man behöver inte fylla i varje vecka skilt om man har regelbundna tider). Man kan ändra anmälningarna i systemet fram till måndag kl 12 veckan innan, efter det görs ansökan om ändringar till dagvårdsplatsen.

Länken till tjänsten: https://sote.easiointi.fi/sv/web/inkoo-vaka

Anvisningar: Elektronisk anmälan om visteletider

Wilma

Ingås daghem använder Wilma som informationskanal mellan daghemmen och hemmen. Läs mera om Wilma här.

Registerbeskrivningar

Pro Consona Päivähoito Mukana

Pro Consona


Senast ändrad: 04.12.2017