Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd betalas till dig som stannar hemma med ditt barn efter föräldraledighetens slut. Mer information om hemvårdsstödet hittas på Folkpensionsanstaltens webbplats, se länken till höger.

Ingå kommun betalar inget kommuntillägg till dem som lyfter hemvårdsstöd från FPA.


Senast ändrad: 12.06.2017