Målsättningar med småbarnspedagogiken

Målsättningen med småbarnspedagogiken är att stöda familjerna i deras uppgift att fostra barnen och att erbjuda trygga och varma människorelationer för barnen. Småbarnspedagogiken ska även jobba för barnens fysiska, sociala och emotionella utveckling, samt stöda barnets estetiska, intellektuella, etiska och religiösa fostran. Småbarnspedagogikens styrdokument är "Grunderna för planen för småbarnsfostran" och kommunens egen plan för småbarnsfostran. I Ingå har vi valt att fokusera på smågruppsverksamhet, inlärning genom lek och fostringsgemenskap.

Småbarnspedagogiken stöder sig på lagen och förordningen om barndagvård (L 1973/36, F 1973/239).


dagvard

Senast ändrad: 15.08.2017