Dagvårdens målsättningar

Målsättningen med dagvården är att stöda familjerna i deras uppgift att fostra barnen och att erbjuda trygga och varma människorelationer för barnen. Dagvården ska även jobba för barnens fysiska, sociala och emotionella utveckling, samt stöda barnets estetiska, intellektuella, etiska och religiösa fostran. Dagvårdens styrdokument är "Grunderna för planen för småbarnsfostran" och kommunens egen plan för småbarnsfostran. I Ingå har vi valt att fokusera på smågruppsverksamhet, inlärning genom lek och fostringsgemenskap.

Dagvården stöder sig på lagen och förordningen om barndagvård (L 1973/36, F 1973/239).

Plan för småbarnsfostran (pdf) (1 MB)


dagvard

Senast ändrad: 06.10.2015