Småbarnspedagogiska kansliets kontaktuppgifter

Behöver ditt barn en dagvårdsplats, eller har du frågor om dagvården i Ingå, kontakta då kommunens dagvårdskansli.

Dagvårdsledare Charlotta Nyholm
+358 9 2951 5312

Förvaltningsassistent Carina Bäckroos
+358 9 2951 5314
Fakturering

Bildningschef Merja Olkinuora
+358 9 2951 5302

e-post: fornamn.efternamn@inga.fi


Senast ändrad: 28.03.2017