Småbarnspedagogiska kansliets kontaktuppgifter

Behöver ditt barn en dagvårdsplats, eller har du frågor om dagvården i Ingå, kontakta då kommunens dagvårdskansli.

Chef för småbarnspedagogik Charlotta Nyholm
+358 50 341 6520

Förvaltningsassistent Carina Bäckroos
+358 50 440 5646
Fakturering

Bildningschef Merja Olkinuora
+358 50 048 8971

e-post: fornamn.efternamn@inga.fi


Senast ändrad: 12.06.2017