Specialdagvård

Specialbarnträdgårdsläraren arbetar utgående från barnens behov, i barngrupperna och enskilt, samt stöder och handleder dagvårdspersonalen. Hon besöker turvis de svenskspråkiga daghemmen och förskolorna i Ingå och Lojo. Kontakta henne gärna vid behov.

Måndag-torsdag arbetar specialträdgårdsläraren i Ingå, fredagar i Lojo. En finskspråkig specialbarnträdgårdslärare arbetar en dag i veckan i Ingå. Vid behov av specialdagvård på finska, ta kontakt med daghemsföreståndaren vid ditt barns daghem eller chefen för småbarnspedagogik Charlotta Nyholm.


Senast ändrad: 12.06.2017