Stöd för privat dagvård

Som ett alternativ till den kommunala dagvården kan familjen välja privat dagvård. Ingå kommun betalar ett stöd för privat dagvård och FPA stöder också den privata dagvården. Stöden betalas direkt till dagvårdsproducenten. Observera att kommuntillägget endast gäller privat dagvård. Ingå kommun betalar inte ut ett kommuntillägg till dem som sköter sina barn hemma, det vill säga är vårdlediga, och lyfter hemvårdsstöd från FPA.

 Du ansöker om stöd för privat dagvård på en särskild ansökningsblankett från kommunen.

Ansökan lämnas in till dagvårdskansliet.

FPA har egna blanketter för det stöd som kan sökas därifrån. Se länk i högra spalten.

Margerit

Senast ändrad: 12.06.2017