Utbildning

I Ingå finns tre svenskspråkiga och en finskspråkig skola som ger grundläggande utbildning i klasserna 1-6. Efter att eleverna gått ut sexan fortsätter de sin skolgång i Virkby, antingen på svenska i Källhagens skola eller på finska i Järnefeltin koulu. Mer information finns under respektive skola, se menyn till vänster.

Merituulen koulu

I avsnittet utbildning hittar du information om bland annat skolor, skolskjutsar, lovdagar, Wilma, skolmat och elevvård.

Om du har frågor om kommunens utbildning, vänd dig till bildningskansliet.Senast ändrad: 19.12.2017