Arbets- och semestertider läsåret 2018-2019


Höstterminen 2018 måndag 13.8 - fredag 21.12 (totalt 91 skoldagar)
Vårterminen 2019 måndag 7.1 - lördag 1.6 (totalt 97 skoldagar)

Lov
höstlov
onsdag 17.10 - fredag 19.10 (vecka 42)
sportlov måndag 18.2 - fredag 22.2 (vecka 8)

Senast ändrad: 05.01.2018