Degerby skola

Degerby skola är en trivsam svenskspråkig skola i Degerby, östra delen av Ingå kommun.

Den rödmålade skolbyggnaden byggdes år 1961. Skolan har utvidgats två gånger som ett resultat av det ökade elevantalet. År 1993 fick skolan sin efterlängtade gymnastik- och festsal. Ungefär tio år senare byggdes en ny flygel med fyra klassrum och personalutrymmen. De gamla radhusbostäderna har byggts om och inhyser idag daghemsverksamhet på såväl svenska som finska. Degerby filialbibliotek finns i skolans utrymme.

Idag undervisar skolan barn i årskurserna 0-6, där varje undervisningsgrupp har sin egen lärare. Dessutom har skolan en timlärare i finska som också jobbar i Kyrkfjärdens skola och en speciallärare. Tillsammans med morgon- och eftermiddagsverksamheten bildas ett heltäckande och funktionellt daghems- och skolcentrum i Degerby.Degerby skola, © Laura Ilona

Senast ändrad: 11.01.2018