Kontaktuppgifter

Degerbyvägen 106
10160 Degerby

Rektor Magnus Ljungqvist +358 50 440 3978
Lärarrum: +358 9 2951 5231
SMS (lärarrum): +358 50 4403979
Kök:  +358 50 4418783

fornamn.efternamn(at)inga.fi                                                                                                                

Kontakt mellan hem och skola även via Wilma.

Lärarna

Agneta Karlsson, åk 0

Jessika Elfving, åk 1-2

Siv Fagerström-Wasström, åk 3

Cilla Törnblom-Backman, åk 4

Rektor Magnus Ljungqvist, åk 5

Prorektor Helena Fagerholm, åk 6

Resurslärare Ulrika Wärnå

Speciallärare

Nora Sund

Lärare i finska

Eija-Riitta Bussman

Skolgångsbiträden

Titti Lundqvist

Minna Lundberg

Pia Halme

Nicole Bergman

Elevvårdsteam

Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 373 2160, fornamn.efternamn(at)inga.fi
Anträffbar i skolan torsdagar.

Skolpsykolog                                                                                                                                                                                                    

För tillfället vakant, +358 50 327 1679, fornamn.efternamn(at)inga.fi

                                                                                                                              Skolhälsovård

Hälsovårdare Jonna Karlsson-Bergman, +358 50 595 0462
har i regel mottagning tisdagar i skolan.

Skolläkare enligt överenskommelse

Tandläkare tel. + 358 9 29 515 540

Eftis

Pia Halme, morgon- och eftermiddagschef
Titti Lundqvist, eftermiddagsledare
+ 358 50 306 6717


Senast ändrad: 22.06.2017