Kontaktuppgifter

Degerbyvägen 106
10160 Degerby

Rektor Magnus Ljungqvist +358 50 440 3978
Lärarrum: +358 9 2951 5231
SMS (lärarrum): +358 50 4403979
Kök:  +358 50 4418783

fornamn.efternamn(at)inga.fi                                                                                                                

Kontakt mellan hem och skola även via Wilma.

Lärarna

Agneta Karlsson, åk 0

Cilla Törnblom-Backman, åk 1

Ulrika Wärnå, åk 2

Tf. Klasslärare Benita Björkroth åk 3

Siv Fagerström-Wasström, åk 4

Prorektor Helena Fagerholm, åk 5

Rektor Magnus Ljungqvist, åk 6

Speciallärare

Nora Sund

Lärare i finska

Eija-Riitta Bussman

Skolgångshandledare

Minna Lundberg

Pia Halme

Janica Klingberg

Marina Skogberg

Elevvårdsteam

Skolkurator

Ulla Ekblad, +358 50 373 2160, fornamn.efternamn(at)inga.fi
Anträffbar i skolan måndagar.

Skolpsykolog                                                                                                                                                                                                    

Aniela Ahlblad-Rapeli, +358 50 327 1679, fornamn.efternamn(at)inga.fi

Skolhälsovård

Hälsovårdare Jonna Karlsson-Bergman, +358 50 595 0462
har i regel mottagning tisdagar i skolan.

Skolläkare enligt överenskommelse

Tandläkare, +358 9 29 515 540

Eftis, +358 50 306 6717

Pia Halme, morgon- och eftermiddagschef

Janica Klingberg, eftermiddagsledare

Marina Skogberg, eftermiddagsledareSenast ändrad: 29.11.2017