Elevvårdens styrgrupp

Ingås kommunspecifika styrgrupp för elevvården samlas två gånger per år.

Styrgruppen:

- Styr planeringen, utvecklingen och bedömningen av elevvården i Ingå kommun.

-Koordinerar elevvården i hela kommunen.

- Samlar årligen undersökningsbaserade jämförelseuppgifter; skolhälsovårdsundersökningar, Hubu-enkät, femteklassisternas välmåendeenkät, KiVa-Skola-kartläggningar, barnskyddsstatistik och statistik gällande främjande av hälsa, statistik från Statistikcentralen och Aura-programmet.


Senast ändrad: 01.09.2015