Skolspecifika elevvårdsgrupper

Varje skola i Ingå har sin egen elevvårdsgrupp som träffas regelbundet. I gruppen ingår rektor, skolpsykolog, skolkurator, skolhälsovårdare och en representant för specialundervisningen. Till gruppen kallas lärare, uppfostrare och andra sakkunniga enligt överenskommelse från bl.a. arbetarskydd, elevkår och föräldrar. Alla som hör till elevvårdsgruppen har tystnadsplikt.

Lärare, föräldrar eller elevvårdsgruppens medlemmar kan föra ärenden vidare till elevvårdsgruppen. Ärenden som behandlas på mötena är bland annat:

  • inlärningssvårigheter
  • mobbning
  • sociala svårigheter i skolan (t.ex. kompisrelationer, ensamhet, olydnad)
  • fysiskt eller psykiskt illamående hos en elev (t.ex. trötthet, huvudvärk, nedstämdhet, aggressiva utbrott)
  •   familjerelaterade problem (t.ex. föräldrarnas skilsmässa, arbetslöshet, dödsfall).

Senast ändrad: 01.09.2015