Läroplan för förskolan

Läroplan för förskoleundervisning

Innehåll


1. Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen
1.1 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan
1.1 Den lokala läroplanen och utvecklandet av den

2. Förskoleundervisningens uppdrag och allmänna mål
2.1 Förpliktelser som styr förskoleundervisningen
2.2 Förskoleundervisningens uppdrag under lärstigen
2.3 Värdegrunden
2.4 Synen på lärande
2.5 Mångsidig kompetens i förskoleundervisningen

3. Verksamhetskultur som stödjer växande och lärande
3.1 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen
3.2 Lärmiljöer i förskoleundervisningen
3.3 Samarbete i förskoleundervisningen och vid övergångarna

4. Principer för förskoleundervisningen
4.1 Mångsidiga arbetssätt
4.2 Utvärdering som stöd för undervisningen och lärandet
4.3 Gemensamma mål för undervisningen och lärområden
Mina många uttrycksformer
Språkets rika värld
Jag och vår gemenskap
Jag utforskar min omgivning
Jag växer och utvecklas
4.4 Specifika frågor angående språk och kultur
Annan språklig och kulturell bakgrund i förskoleundervisningen

5. Stöd för barnets växande och lärande
5.1 Principerna för stöd
5.2 Samarbete med vårdnadshavaren i samband med stöd
5.3 Allmänt stöd
5.4 Intensifierat stöd
5.5 Särskilt stöd
5.6 Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning

6. Elevvård

Senast ändrad: 12.09.2016