Källhagens skola

Efter sjätte klassen fortsätter svenskspråkiga Ingåelever sin skolgång i Källhagens skola som finns i Virkby. Källhagens skola är en medelstor skola som ger grundläggande utbildning i årskurserna 7-9. Skolans undervisningsspråk är svenska och eleverna, som till stor del är tvåspråkiga, kommer från Lojo och de omkringliggande kommunerna, främst Ingå, Sjundeå och Vichtis. Skolans tyngdpunktsområden är kultur, kommunikation och kreativitet.

Elevantalet rör sig kring 250. Skolan delar fastighet med ca 100 studerande vid Virkby gymnasium. Många Ingåelever väljer att fortsätta sin skolgång i Virkby gymnasium efter klass 9.


Senast ändrad: 18.11.2016