KiVa-skola

KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning, som utvecklats som ett samarbete mellan ämnet psykologi vid Åbo universitet och Centrum för inlärningsforskning. Sammanlagt har ca 2500 finländska skolor registrerat sig som användare av KiVa Skola-programmet. Detta motsvarar ca 90 % av Finlands grundskolor. Läs mer om KiVa-skola här.

Se även pdf:en om KiVa-skola vid Kyrkfjärdens skola.

 


Senast ändrad: 01.09.2015