Kyrkfjärdens skola

Kyrkfjärdens skola med sina ca 140 elever från förskola till årskurs 6 är Ingås största svenska skola. Skolan är idylliskt belägen invid Ingå å, mellan Ingå kyrka och den vackra Gammelgården.

Historia och nutid

Den första skolan i Ingå grundades i kyrkbyn år 1870. Då inrättades skolan i sockenstugan och undervisningen hölls i nära samarbete med kyrkan. Den nuvarande skolan togs i bruk år 1949. Sedan dess har skolan byggts till och renoverats två gånger, senast 1997-98.

I dag verkar Kyrkfjärdens skola i utrymmen som präglas av ljus och rymd. Här finns välutrustade och funktionella klassrum och även en sal för teknisk slöjd. En stor gymnastiksal och ett flitigt anlitat bibliotek hör också till bilden.

Atmosfären är positiv och lärare och elever trivs här. Samhörigheten är en viktig aspekt inom skolan. I undervisningen betonas vikten av en god allmänbildande grund samt utveckling av elevernas samarbets- och initiativförmåga och stärkande av deras självkänsla.


Kyrkfjärden skola © Laura Ilona

Senast ändrad: 02.02.2018