1. Den lokala läroplanens betydelse och uppgörandet av den

Huvudkapitlen i grunderna för läroplanen beskriver närmare vad i den lokala läroplanen som ska bestämmas och beskrivas gällande helheten som behandlas i dessa kapitel.

Den lokala läroplanen och läsårsplanerna, som specificerar den, samt andra planer utarbetas på det sätt som utbildningsanordnaren bestämmer och enligt de mål och principer som beskrivs i detta kapitel.

Utbildningsanordnaren bestämmer om delegeringen av de lösningar som ingår i läroplanen till skolorna.Senast ändrad: 26.07.2016