11. Årskurs 1-2

11.1 Övergången mellan förskoleundervisningen och den grundläggande
utbildningen
11.2 Att utvecklas till skolelev
11.3 Övergången mellan årskurs 2 och 3
11.4 Mångsidig kompetens i årskurs 1–2
11.5 Läroämnen
Bildkonst
Det andra inhemska språket
     Finska, modersmålsinriktad finska, A-lärokurs
     Finska, A-lärokurs
Elevhandledning
Främmande språk
     Engelska, A-lärokurs
Gymnastik
Livsåskådningskunskap
Matematik
Modersmål och litteratur
Musik
Omgivningslära
Religion
     Evangelisk-luthersk tro
     Ortodox tro
Slöjd

Senast ändrad: 21.10.2016