11.1 Övergången mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Barnets övergång från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen förutsätter
systematiskt samarbete mellan personalen i förskolan och personalen i nybörjarundervisningen.
Man behöver känna till varandras lärmiljöer, verksamhetssätt och styrdokument. Det är viktigt
att samarbeta med hemmen och att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Varje barns situation,
förutsättningar för lärande och behov ska beaktas. Barns eventuella behov av stöd för lärande och
skolgång ska tryggas vid skolstarten och man ska också utreda behov och möjligheter för barnen
att delta i morgon- och eftermiddagsverksamhet och klubbverksamhet. Barnen ska uppmuntras
att vara stolta över de färdigheter de fått under tiden i förskolan. De ska sporras att ansluta sig till
den nya gruppen och att samverka med de vuxna som de möter i den nya miljön.

Senast ändrad: 21.10.2016