11.4 Mångsidig kompetens i årskurs 1–2

Grunden för en mångsidig kompetens läggs under småbarnsperioden, i förskoleundervisningen
och under de första åren i den grundläggande utbildningen. Målet är att eleven genom att utveckla
olika kompetenser ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig själv, forma
sin identitet och utveckla en hållbar livsstil. Det är viktigt att skolan redan från början erbjuder varje
elev en interaktiv och uppmuntrande gemenskap, där eleven kan känna att hen blir hörd, sedd och
uppskattad. Fostran till en hållbar livsstil sker främst genom att skolan föregår med gott exempel.
För att främja en hållbar livsstil ska man speciellt bemöda sig om att elevernas sociala färdigheter
får möjlighet att utvecklas, att eleverna får lära sig observera kulturell mångfald i närmiljön och att
de får vara ute i naturen och stärka sitt förhållande till naturen.

Senast ändrad: 21.10.2016