12.4 Mångsidig kompetens i årskurs 3–6

Utvecklingen av mångsidig kompetens ska systematiskt fortsätta. Målet är att eleven genom att
utveckla olika kompetenser ska förbättra förutsättningarna för att lära känna och uppskatta sig
själv och forma sin identitet. Den egna identiteten utvecklas i samspel med andra människor
och omgivningen. Att ha vänner och känna sig accepterad är mycket viktigt. I den här åldern är
eleverna särskilt mottagliga för att tillägna sig en hållbar livsstil och reflektera över betydelsen av
hållbar utveckling.

Senast ändrad: 21.10.2016