12.5 Läroämnen

Bildkonst
Det andra inhemska språket
     Finska, modersmålsinriktad finska, A-lärokurs
     Finska, A-lärokurs
Elevhandledning
Främmande språk
     Engelska, A-lärokurs
Gymnastik
Historia
Livsåskådningskunskap
Matematik
Modersmål och litteratur
Musik
Omgivningslära
Religion
     Evangelisk-luthersk tro
     Ortodox tro
Samhällslära
Slöjd

Senast ändrad: 21.10.2016