3. Den grundläggande utbildningens uppdrag och allmänna mål

Vid utarbetandet av den lokala läroplanen har det diskuterats vad den grundläggande utbildningens uppdrag och nationella mål för undervisning och fostran, som definieras i statsrådets förordning, betyder på lokal nivå. Det har även reflekterats över vad verkställandet av de nationella mål som fastställts för undervisning och fostran samt de mål för mångsidig kompetens och läroämnesspecifika, som baserar sig på de nationella målen, förutsätter för ordnandet av undervisningen, ledningen och skolarbetet.


Senast ändrad: 27.07.2016