7.2 Allmänt stöd

Former för allmänt stöd:

 • utökande av elevens delaktighet

 • förstärka förmågan att kontrollera sitt eget liv

 • differentiering

 • stödundervisning

 • biträdestjänster

 • konsultation av speciallärare

 • specialundervisning på deltid

 • handlednings- och stödtjänster

 • elevvårdens stödtjänster

 • elevhandledning

 • tätt samarbete mellan klassläraren och specialläraren

 • samarbete med elevens vårdnadshavare

I skolorna i Ingå har varje elev ett eget formulär som följs upp vid bl a utvecklingssamtal. I formuläret antecknas det stöd eleven får. Det följer eleven från en klass till en annan.

Klassläraren svarar för genomförandet av det allmänna stödet i sin egen klass och informerar specialläraren och rektorn ifall behovet av stöd blir större.

Senast ändrad: 28.07.2016