Merituulen koulu

Merituulen koulu är Ingås enda finskspråkiga skola. Under läsåret 2016-2017 har skolan två förskolegrupper och elva parallellklasser för klasserna 1-6.

Skolan har ca 205 elever.  Till personalen hör elva klasslärare, två förskolelärare, en speciallärare med bredbasig yrkesinriktning, två specialklasslärare, en klasslärare för förberedande undervisning, två resurs- och timlärare samt sju skolgångsbiträden och tre förskolebiträden/barnskötare.

I skolan finns också kompletterande dagvård för förskolebarn och morgon- och eftermiddagsverksamhet för klasserna 1 och 2. 

Mera information på finska.


Skolor

Senast ändrad: 12.06.2017