Merituulen koulu

Merituulen koulu är Ingås enda finskspråkiga skola. Under läsåret 2017-2018 har skolan två förskolegrupper och elva parallellklasser för klasserna 1-6.

Skolan har ca 200 elever.  Till personalen hör elva klasslärare, två förskolelärare, en speciallärare, två specialklasslärare, en klasslärare för förberedande undervisning, två timlärare samt elva skolgångshandledare.

I skolan finns också  morgon- och eftermiddagsverksmahet för förskolebarn och för klasserna 1 och 2. 

Mera information på finska.


Skolor

Senast ändrad: 04.08.2017