Avgifter och ansökan till verksamhet

Ansökan

Ansökan görs genom att barnets vårdnadshavare fyller i en elektronisk blankett i Wilma-programmet. (Välj från sidans övre balk ”Ansökningar och beslut” ).

futis

Plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten beviljas för hela läsåret. Familjerna förbinder sig till att betala verksamhetsavgifterna i och med att de lämnar in ansökan. Beslut om plats ges före vårterminens slut.


Avgifter

Läsåret 2016- 2017

Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet är enligt tabellen nedan från och med 1.8.2016:


Verksamhetstid
Under 3 timmar/ dag
Under 4 timmar/ dag
Över 4 timmar/ dag
1- 10 dagar i månaden
40 euro
50 euro
60 euro
över 10 dagar i månaden
80 euro
100 euro
140 euro
Endast morgonverksamhet
40 euroLäs mer om avgifter och nedsättning eller befrielse från avgift för morgon och- eftermiddagsverksamhet via länken till höger.Senast ändrad: 02.08.2017