Västankvarns skola

Ingå kommun erbjuder svenskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna på åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med beslut om särskilt stöd på andra årskurser.

leikki

Morgonverksamheten börjar kl. 7.00 och eftermiddagsverksamheten efter skoldagens slut och pågår till kl. 17.00.  Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer skolans arbetsdagar och ordnas därför inte på skolornas lovdagar. Lördagsskoldagar och sådana vardagar då skolan har en kvällsfest istället för undervisning på dagen ordnas verksamheten inte heller.

Ordförande för Understödsföreningen Almus r.f. Maria Damén är direkt förman för ledarna.

 


Senast ändrad: 04.09.2017