Västankvarns skola

Ingå kommun erbjuder svenskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna på åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med beslut om särskilt stöd på andra årskurser.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Västankvarns skola riktar sig till alla elever i skolan. Den lagstadgade morgon- och eftermiddagsverksamheten är för barnen i åk 1. och 2., klubbverksamheten är för åk 0., 3.­ och 4. 

Verksamheten sker i skolans utrymmen. Den lagstadgade morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas av Hem och Skola -föreningen Understödsföreningen Almus r.f., som är föräldraförening i Västankvarns  skola, som köpavtal av kommunen.   

Morgonverksamheten börjar kl. 7.00 och eftermiddagsverksamheten efter skoldagens slut och pågår till kl. 17.00.  Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer skolans arbetsdagar och ordnas därför inte på skolornas lovdagar. Lördagsskoldagar och sådana vardagar då skolan har en kvällsfest istället för undervisning på dagen ordnas verksamheten inte heller.

Ordförande för Understödsföreningen Almus r.f. Jerry Helander är direkt förman för ledarna. Maria Damén är eftisansvarig.

 


Senast ändrad: 12.09.2016