Degerby skola

Ingå kommun erbjuder svenskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet för eleverna i åk 1 och 2, för elever med förlängd läroplikt samt för elever med beslut om särskilt stöd på andra årskurser. 12 barn är anmälda till läsåret 2016-2017.

Morgonverksamheten börjar kl. 7.00 och eftermiddagsverksamheten efter skoldagens slut kl.12.30 och pågår till kl.17.00. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer skolans arbetsdagar och ordnas därför inte på skolornas lovdagar. Lördagsskoldagar och sådana vardagar då skolan har en kvällsfest istället för undervisning på dagen ordnas verksamheten inte heller.

Degerby skolas rektor Magnus Ljungqvist är direkt förman för ledarna.peli

Senast ändrad: 24.04.2017