Skolanmälan

Förundervisningseleverna som inleder sin skolgång på hösten behöver inte längre anmälas till skolan.

Vårdnadshavarna får tilläggsinformation via skolorna.


Senast ändrad: 12.06.2017