Skolanmälan

Förundervisningseleverna som inleder sin skolgång på hösten behöver inte anmälas till skolan.

Valet av förskola fungerar också som val av skola.

Vårdnadshavarna får tilläggsinformation via skolorna.


Senast ändrad: 07.02.2018