Bra att veta

  • Öppen mottagning: Eleverna har möjlighet att besöka skolhälsovårdaren utan tidsbeställning alla dagar hon är anträffbar på respektive skola.
  • Intyg över vård av sjukt barn: Ett sjukt barn får inte komma till skolan. Skolhälsovårdaren kan skriva en utredning till arbetsgivaren då en skolelev som inte fyllt tio år insjuknat. Den skriftliga utredningen förutsätter att hälsovårdaren träffar barnet för att kunna konstatera sjukdomen. Intyget skrivs inte ut i efterskott.
  • Första hjälpen vid olycksfall i skolan: Skolhälsovården inkluderar inte egentlig sjukvård, bortsett från första hjälp och vård då en elev insjuknat plötsligt under skoldagen eller råkat ut för ett olycksfall. Varje skola har en plan för hur man ska agera i händelse av ett olycksfall, vart eleven styrs för vård och vem som meddelas om detta. Skoleleverna är försäkrade i händelse av olycksfall. Vården av skololycksfall sköts vid behov på hälsocentralen och är avgiftsfri.
  • Vaccinationer: Skoleleverna vaccineras enligt anvisningar som Social- och hälsovårdsministeriet utfärdat, se vaccinationsprogrammet. Skolhälsovårdaren kontaktar alltid vårdnadshavarna innan eleven vaccineras. Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska få influensavaccinet bör de vara i kontakt med skolhälsovårdaren.
  • Tandvård: Alla som omfattas av skol- och studenthälsovården har rätt till tandvård. För 18-åringar och yngre elever är vården gratis.


Senast ändrad: 01.09.2015