Mottagningstider

Skolhälsovårdaren jobbar preliminärt enligt följande schema i de olika skolorna: 

  • Degerby skola; tisdagar
  • Kyrkfjärdens skola; måndagar jämna veckor, alla torsdagar
  • Merituulen koulu; måndagar ojämna veckor, alla onsdagar
  • Västankvarns skola; månadens sista fredag eller enl. överenskommelse.

Mottagningstiderna följer skolårets arbetsplan, ändringar kan förekomma.

Största delen av eleverna går åk 7-9 i Källhagens skola eller i Järnefeltin koulu i Virkby/Lojo.

  • Källhagens skola, Klockargränden 2, 08700, Lojo. Hälsovårdaren nås på numret +358 44 374 5499
  • Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lojo. Hälsovårdaren nås på numret +358 44 369 5575

I ärenden som gäller skolhälsovården kan du vara i kontakt direkt till skolhälsovårdaren eller till vårdenhetschef Stina Holmström, +358 9 29515 502, fornamn.efternamn(at)inga.fi


Senast ändrad: 01.09.2015