Specialkost

Enligt det nationella allergiprogrammet är det befogat med specialkost endast när barnet har en konstaterad kostallergi som ger allvarliga eller livshotande symptom.

Lindriga allergireaktioner (så som klåda i munnen av äpple) är vanliga och försvinner ofta av sig själv. Självvård och uppföljning räcker för det mesta till i dessa fall. 

För specialkost krävs läkarintyg som i regel är i kraft 2 år.

Meddelande om matallergi, anvisning

Senast ändrad: 23.02.2018