Specialkost

Enligt det nationella allergiprogrammet är det befogat med specialkost endast när barnet har en konstaterad kostallergi som ger allvarliga eller livshotande symptom. Lindriga allergireaktioner (så som klåda i munnen av äpple) är vanliga och försvinner ofta av sig själv. Självvård och uppföljning räcker för det mesta till i dessa fall.  För specialkost krävs läkarintyg som i regel är i kraft 2 år. Alla meddelanden om specialkost ska gå via skolhälsovårdaren. 


Senast ändrad: 07.01.2016