Undersökningar inom skolhälsovården

Hälsovårdaren och/eller skolläkaren träffar skoleleverna i samband med regelbundna årliga hälsogranskningar och vid behov också oftare. Vårdnadshavarna och eleverna meddelas om hälsogranskningarna via skolornas elektroniska meddelandesystem Wilma. Vårdnadshavarna har möjlighet att delta i alla hälsogranskningar om de så önskar.

Under hälsogranskningarna görs de undersökningar som anges i tabellen nedan, men det är också viktigt att eleven har möjlighet att diskutera sina egna ärenden, tankar om den egna hälsa och eventuella bekymmer. En omfattande hälsogranskning innebär att vårdnadshavarna har deltagit i besöket hos skolhälsovårdaren och/eller skolläkaren. Till de omfattande hälsogranskningarna hör även frågeformulär både till eleven (på åk 5), vårdnadshavarna och klassläraren. Hälsogranskningarna sker i huvudsak mellan kl. 08.00 och 16.00 i respektive skola.

Eleverna på åk 1 kallas till hälsogranskning sommaren innan de börjar skolan. Hälsogranskningen görs i samarbete med skolkuratorn. Läkargranskningen görs under vårterminen på åk 1. 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

hv/omf

hv

hv

hv 

 hv/omf

hv

hv

hv/omf

 hv = hälsovårdsträff, omf= omfattande hälsoundersökning

  Längd och vikt

x

x

x

x

x

x

x

x

 

  Pubertet

x

x

x

x

x

x

x

x

 

  Hållning, skolioscreening

x

x

x

x

x

x

x

x

 Böjtest

  Syn

x

 

 

 

x

 

 

x

 

  Hörsel

x

 

 

 

 x 

 

 

x

 Audiometer

  Färgsyn

 

 

 

 

 

 

x

 

 Isihara-testbatteri

  Blodtryck

x

 

 

 

x

 

 

x

 Riskgrupper i årskurserna 1-9

  Hyperkolesterolemi

 

 

 

 

 

 


 

 Riskfamiljkartläggning

  Järnbristanemi

 

 

 

 

 

 

 


 Riskgrupper i årskurserna 1-9

  Vaccinationer

 

 

 

 


HPV 

 

dtap

 HPV (human papillom virus)

dtap (difteri-stelkramp-kikhosta)

  Hälsointyg för ungdomar

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsoenkät, skriftlig

x

 

 

 

x

 

 

x

enkät också till vårdnadshavarna, klassläraren

Depression

 

 

 

 

 

 

 

e

 BDI vid behov, (enkät=e)

Rusmedel

 

 

 

 

 

 

 

e

 AUDIT, vid behov (enkät=e)Senast ändrad: 01.09.2015