Skolkuratorn

Skolkuratorn arbetar i alla Ingå-skolor, se mottagningstider.

Skolkuratorn finns till för eleverna, skolorna och hemmen i Ingå. Som elev kan du vända dig till skolkuratorn då något tynger dig och som du skulle vilja prata om med någon vuxen.

Vårdnadshavaren kan kontakta skolkuratorn om det finns oro för barnet eller familjesituationen och man känner att man behöver stöd, råd eller handledning.

Det kan till exempel handla om:

  • skolsituationen
  • då barnet inte trivs i skolan
  • problem i kompisrelationer
  • ensamhet
  • mobbning eller utanförskap
  • barnet mår dåligt; nedstämdhet, aggressionsutbrott
  • familjerelaterade problem
  • förändringar i vardagen
  • frågor angående barnuppfostran
  • och mycket mer..
Oavsett frågor eller problem kan du vända dig till kuratorn för handledning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som skolkuratorn inte har resurser att lösa, men då hjälper kuratorn dig att hitta vidare till rätt person eller myndighet.

Skolkuratorn har tystnadsplikt.
Kuratorn är dock enligt Barnskyddslagens §25 anmälningsskyldig om hon i sin arbetsuppgift får kännedom om ett barn för vars del omständigheterna kräver att behovet av barnskydd utreds.


Senast ändrad: 12.06.2017