Mottagningstider

Skolkuratorn jobbar enligt följande schema i de olika skolorna:

Degerby skola: torsdagar

Kyrkfjärdens skola: måndagar och udda veckor fredagar

Merituulen koulu: onsdagar, udda veckor tisdagar

Västankvarns skola: jämna veckor fredagar

Mottagningstiderna följer skolårets arbetsplan, ändringar i mottagningstider kan ske.


Senast ändrad: 14.10.2016