Skolpolisen

Inom Västra Nylands polis jobbar skolpoliserna gemensamt för skolorna i Raseborg, Ingå och Hangö. De finns till för skolornas elever, föräldrar och lärare när exempelvis mobbning eller nättrakasserier upptäcks.

Skolpolisen besöker också skolorna i förebyggande syfte.
Som skolpoliser i Ingåskolorna arbetar Markus Ramstedt och Camilla Fri-Bergström.Senast ändrad: 14.10.2016