Skolpsykolog

Skolpsykologen jobbar i alla Ingås skolor.

Skolpsykologen arbetar med enskilda elever, deras familjer och lärare för att skapa goda förutsättningar för elevernas välmående och inlärning i skolorna. Skolpsykologen fungerar som rådgivare för lärare och föräldrar i frågor som berör barns utveckling och inlärning och kan stöda elever och familjer med olika svårigheter och i olika livsskeden. Skolpsykologen har tystnadsplikt.  

Skolpsykologen är en del av elevvårdsgruppen vid skolan och får ofta genom elevvårdsgruppen information om elever som kan tänkas behöva skolpsykologens stöd. Föräldrar kan också kontakta skolpsykologen direkt med frågor kring barnets utveckling, inlärning, relationer eller beteende. Ifall skolpsykologen börjar jobba enskilt med en elev sker detta alltid i nära samarbete med eleven och dennas familj. 

Mottagningstider

Skolpsykologen är anträffbar i skolorna på tidsbeställning. Skolpsykologen är i regel anträffbar må-to kl 9-14. Kontaktuppgifter hittar du till höger.Senast ändrad: 18.09.2017