Skolskjutsar

Skolskjuts ordnas om skolvägen är längre än 3 km (klasserna 1-4) eller 5 km (klasserna 5-6) och om skolvägen är farlig (t.ex. stamväg 51 och färjan i Barösund). Skolskjuts ordnas också om det är nödvändigt på grund av elevens sjukdom eller olycksfall. De elever som åker till skolan med skolskjuts går till rutthållplatserna.

För alla högstadieelever ordnas skjuts, eftersom skolresans längd överstiger 5 km. För en del av eleverna ordnas extra skoltransport för att tidsgränsen på 3 timmar inte ska överskridas.

Om man inte har rätt till skolskjuts

De elever som inte har rätt att åka med den kommunala skolskjutsen kan ansöka om att få skolskjuts. Skicka en skriftlig och fritt formulerad ansökan till bildningsnämnden. Skolskjuts beviljas för ett läsår åt gången mot ersättning. Avgiften är 40 €/månad tur och retur.


Senast ändrad: 20.10.2017