Västankvarns skola

Västankvarns skola är en 100-årig liten byskola i västra Ingå. I skolan arbetar årskurserna 1-4 och en integrerad förskola. Detta läsår har skolan 39 elever. Efter fyran fortsätter eleverna i Kyrkfjärdens skola, där de går klasserna 5-6.

Undervisningen sker i två hemtrevliga skolhus. I röda huset finns förskolan och åk 1-2 samt gymnastiksal och bibliotek. I gråa huset finns åk 3-4, matsal och slöjdsal.

Skolan ligger i en berikande omgivning med naturen bakom knuten. Skolgårdens mångsidiga miljö inbjuder till utomhusundervisning, lekar, spel och idrott.

I skolarbetet poängterar vi samarbete och hänsyn och försöker ta tillvara allas egenskaper på bästa sätt. Vi strävar efter att ge våra elever en mångsidig undervisning och uppmuntra dem till kreativitet och initiativförmåga.

Skolan jobbar också med miljöfrågor. Västankvarns skola beviljades Grön Flagg i december 2010 för miljömedveten fostran. Hösten 2015 beviljades skolan Hållbar Grön Flagg.

Understödsföreningen Almus r.f. är namnet på Hem och skolaföreningen i Västankvarns skola. Det är en aktiv förening som samlar in medel och ställer upp för att ge eleverna det där lilla extra som förgyller vardagen. Almus driver också eftermiddagsverksamhet i Västankvarns skola i samarbete med kommunen. ”Eftis” är öppet för alla elever i skolan, från förskolan till klass 4. Mer info om Almus finns här.


Västankvarn skola

Senast ändrad: 04.09.2017